In verband met aanleg van een glasvezelkabel worden op donderdag/vrijdag (27 en 28 februari) werkzaamheden verricht op de kruising Ophemertstraat/Waalhaven W.Z. (locaties zijn rood aangegeven). Door deze werkzaamheden  kan er enig verkeershinder/vertraging ontstaan i.v.m. verkeersafzetting en verkeersregelaars. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de terminal manager.